پروفایل

تولید ورمی کمپوست در ایران


مهندس علی عسکری:
تولید کننده و عرضه کننده محصولات ارگانیک (ورمی کمپوست)
مجری و احداث کننده پایلوتهای کشت و تولید ورمی کمپوست و بازیافت زباله آلی در سراسر ایران
مشاوره،اجرا در بخش تولید کود و کرم های زباله خوار
شماره تماس۰۹۳۵۹۴۳۷۲۴۶/۰۹۱۷۸۱۹۷۲۷۹ آقای مهندس علی عسکری

اهداف و ضرورت اجرای طرح:
- ارزش افزوده بالا
– بهره برداری زود و سریع
- اشتغال زایی ( در روستاها – شهر ها)
- در اکثر نقاط کشور می تواند به عنوان طرحی نو مطرح گردد.
– توسعه اقتصادی – کسب درآمد
هزینه کم جهت اجرا برای یک نفر و یا شرکتها

 |