گردونه ی علی عسکری
علی (تبلیغ)

دزدی مطالب از مهندس علی عسکری در زمینه تولید ورمی کمپوست

با سلام خدمت همه ی مشتاقان به اطلاعات در زمینه ی ورمی کمپوست امروز یک چیز خیلی عجیب در اینترنت دیدم!!!!!! تا الان بعضی از افراد بودند که شیطنت می کردند و آگهی های بنده مهندس علی عسکری را با نام خودشان کپی و در وب سایتهای تبلیغاتی قرار می دادند ولی امروز جالب است اسم و عنوان ما ر بیشتر ..
علی (تبلیغ)

برگزاری دوره تخصصی تولید ورمی کمپوست توسط مهندس علی عسکری

مهندس علی عسکری با سابقه درخشان عملی در راه اندازی فارم های تولید ورمی کمپوست در سراسر ایران ( اردبیل، رشت، مازندارن، مشهد، کرج، تهران، قزوین،همدان،زنجان، اصفهان و ....) و مهندس نظارت بر کیفیت تعدادی زیادی فارم های در حال تولید در (گرگان ، اصفهان، کرمانشاه و...) و با ساب بیشتر ..

 |